Sotenäs kommun, länk till startsidan

Säker och trygg kommun

Skador är ett av våra stora folkhälsoproblem. Varje år orsakar skador på grund av olycksfall och våld många människor stort lidande. Kommuner, landsting och näringsliv drabbas av stora kostnader för vård, rehabilitering och omsorg. Ett effektivt sätt att förhindra skador är att arbeta säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande på bred front i lokalsamhället.

Sotenäs utnämndes 2013 till "En vattensäker kommun", en utnämning som delas ut av Svenska livräddningssällskapet. Vattensäkerhetsarbetet är en del i det förebyggande arbete som kommunen gör för att vara en trygg och säker kommun att leva i.

Bland övriga insatser som görs för att öka säkerheten och tryggheten i kommunen finns utdelning av sandsäckar för att förebygga halkolyckor, upprättande av flytvästdepåer i alla samhällen och utdelning av reflexer till bland annat till alla skolskjutsbarn.

För att samordna och driva arbetet med säkerhet och trygghet i kommunen finns en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunala förvaltningar och avdelningar.

Senast ändrad: 2017-04-18

skär i havet
Läs mer
Kontakta

Maria Hassing Karlander
Folkhälsostrateg
Telefon: 0523-664583
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies