Sotenäs kommun, länk till startsidan

Hälsorådet

I Sotenäs finns sedan 1993 ett Hälsoråd som bereder och beslutar om lokala folkhälsoinsatser. En folkhälsosamordnare är anställd för att driva och samordna det lokala folkhälsoarbetet. Hälsorådet är tvärsektoriellt sammansatt av politiker från kommunala nämnder och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Arbetsmodell för folkhälsoarbetet i Sotenäs

Hälsorådet skall vara ett forum där ledamöterna skall bidra med sina erfarenheter och kunskaper utifrån de områden man är verksam inom och skall ha mandat för sitt arbete i rådet.
Hälsorådet skall kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen samt utifrån dessa föreslå prioriteringar kring satsningar och åtgärder för att befrämja hälsan.

Hälsorådets arbete skall främst stödja, stimulera och utveckla det lokala folkhälsoarbetet som bedrivs i ordinarie verksamhet, utan att överta andra aktörers ansvar för utveckling och en god hälsa.

Folkhälsoarbetet skall vara processinriktat och genomföras med ett långsiktigt perspektiv.

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete 2016-2019PDF

Budget 2016PDF

Reglemente för HälsorådetPDF

Sammanträdesdagar för Hälsorådet 2017:

3 mars
12 maj
22 september
17 november

Senast ändrad: 2012-11-02

Hälsorådets logga
Läs mer
Kontakta

Maria Hassing Karlander
Folkhälsostrateg
Telefon: 0523-664583
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies