Sotenäs kommun, länk till startsidan

Fallskadeförebyggande arbete

I Sverige dör i snitt mer än tre äldre personer varje dag till följd av fallolyckor. Det är mer än dubbelt så många som alla dödsfall i trafiken varje år. Fem gånger fler hamnar på sjukhus efter fallolyckor än efter trafikolyckor.


Fall orsakar skador som frakturer, hjärnskakning, skador på inre organ, sårskador och i värsta fall dödsfall. Även fall utan kroppsskada ger konsekvenser eftersom den som har fallit ofta begränsar sina aktiviteter i rädsla för att falla igen. Den vanligaste fallolyckan är fall i samma plan genom att halka, snubbla eller snava.


Samhällets kostnader förknippade med fallolyckor uppgår till fem miljarder kronor i direkta vårdkostnader delat lika mellan landsting/region och kommun samt ungefär nio miljarder i livskvalitetsförsämringskostnader. En vanlig fallrelaterad skada är höftfraktur, där vårdkostnaden per person beräknas till cirka en kvarts miljon. Efter en höftfraktur är dödligheten förhöjd inom de närmaste månaderna.


Vilka åtgärder kan du själv göra för att förebygga fall, läs mer genom att ladda hem:
Checklista: FallskadeförebyggandePDFSenast ändrad: 2010-03-15

Läs mer
Kontakta

Birgitta Cederberg
Enhetschef Rehab/Bankeberg
Telefon: 0523-66 43 26
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies