Sotenäs kommun, länk till startsidan

Barn och ungdomars hälsa

Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Grundläggande för att kunna göra hälsosamma val i sin utveckling av livsstil och levnadsvanor är att de ges stöd och förutsättningar under hela uppväxten.

I Sotenäs är barn och ungdomars hälsa ett prioriterat område inom folkhälsoarbetet.

Barn och ungdomssamverkan


En arbetsgrupp kallad BUSA, barn och ungdomssamverkan, diskuterar och initierar insatser som rör barn och ungdomars hälsa.
BUSA- gruppen består av representanter för skola, socialtjänst, fritid, primärvård, BVC och folkhälsa.

Bland insatserna som genomförts finns undersökningar om förekomsten av tinnitus hos barn och ungdomar, insatser för att förebygga övervikt, drogförebyggande insatser, föräldrastödjande program och mycket annat.

Senast ändrad: 2016-06-30

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies