Sotenäs kommun, länk till startsidan

Folkhälsa och Friskvård

En god hälsa är för de flesta det mest betydelsefulla i livet. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en god hälsa, fysiskt och psykiskt. Hälsan skall vara jämlikt fördelad i samhället för att folkhälsan skall anses vara god.
Insatser görs inom en mängd olika områden i syfte att förbättra förutsättningarna för invånarna i Sotenäs att uppnå en god hälsa.
Nyheter
Kontakta

Maria Hassing Karlander
Folkhälsostrateg
Telefon: 0523-664583
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies