Sotenäs kommun, länk till startsidan

Synpunkter till utbildningsförvaltningen

In englishPDF

Du som vårdnadshavare eller elev har rätt att lämna synpunkter på verksamheten om det är något du tycker inte fungerar. Klagomål kan lämnas såväl muntligt som skriftligt.
Sotenäs kommun vill ta del av synpunkter, förslag och klagomål på våra ansvarsområden och verksamheter. Materialet är en viktig del i kommunens kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.
 

Ansvarsfördelning vid synpunkter

De synpunkter som kommer in till utbildningsförvaltningen presenteras för den ansvarige för verksamheten. Verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin syn på synpunkterna. I första hand ska du vända dig till berörd personal. Är du osäker på vem man skall vända sig till, kan du ringa till kommunens växel och få hjälp där.

Om du inte är nöjd med det svar du får av berörd personal, bör du vända dig till rektor eller förskolechef. Om ditt klagomål rör ett pågående elevärende, bör du vända dig direkt till rektor.

Om du inte tycker att rektorn eller förskolechefen kan lösa problemet, kan du kontakta förvaltningschefen.
Är du ändå inte nöjd med de svar du fått, kan du klicka på länken nedan, så kommer du till ett webbformulär där du enkelt kan skicka in dina synpunkter  som rör skola.

Skicka in synpunkt här

Så fungerar hanteringen kring synpunkter

Via länken ovan skickar du in ditt meddelande i ett formulär. Meddelandet kommer att registreras och skickas vidare till den instans eller verksamhet som berörs. Synpunkter redovisas även till ansvarig nämnd/styrelse. Såväl verksamhet som nämnd använder synpunkter som en del i sitt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Skolinspektionen

Är du fortsatt missnöjd har du möjlighet att göra en anmälan till Skolinspektionen. Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats eller via brev.
 

Offentlighetsprincipen

Tänk på att allt som skrivs till kommunen är allmän handling och att nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse. Det räcker alltså inte med att du begär att skrivelsen inte ska vara offentlig.
Vårdnadshavare får information om hanteringen av synpunkter via rektor för varje enhet.

Senast ändrad: 2015-01-12

Barn i lekstuga
Läs mer
Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies