Sotenäs kommun, länk till startsidan

Välkommen till Kulturskolan

Vi ser fram emot att träffa dig som är mellan fyra och 16 år och bor i Sotenäs!
Hos oss kan du lära dig att dansa, musicera, spela teater eller gå en kurs i konst.
Vi håller även i klassmusik, körer, rockband med mera ute på skolorna.

Den kommunala musikskolan i Sotenäs startade redan 1958 och hade våren 2014
ca 165 musikelever och 65 som dansade. Från 2016 är vi Sotenäs Kulturskola.

Mål och måluppfyllelse

Sotenäs är en traditionsrik och levande musikkommun. Kulturskolan är en del i elevernas utveckling till demokratiska människor med hög självkänsla.
Kulturskolan och grundskolans musikundervisning ska vara integrerade.
Utveckla utbildningsnämndens verksamheter till etablering av en kulturskola.

Adress: Sotenäs Kulturskola, 456 80 Kungshamn, Tel 0523-664612, fax 664490
Kulturskolechef: Fleming Larsson tele tid måndag 17-18. Vi finns på Sotenässkolan.

 

Rock More inför nästa spelning 2014

Rock More inför nästa spelning 2014

Senast ändrad: 2017-03-01

Närbild på en gitarr
Läs mer
Kontakta

Fleming Larsson
Kulturskolechef
Telefon: 0523-66 46 12
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies