Sotenäs kommun, länk till startsidan

Gymnasieskola

Sotenäs Symbioscentrum Vuxenutbildningen

Hagabergs Industrigata 1
456 31  KUNGSHAMN


soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finner du information och ansökan till gymnasieskolorna inom Fyrbodal.

Skollagen (1985:1100) medger frisök vilket innebär att du som elev kan söka gymnasieutbildning i valfri kommun. För utförligare information kontakta Anette Larsson, 0523-66 46 76

Kommunstyrelsen har beslutat att revidera bidrag för inackordering och resor för gymnasieelever f o m hösten 2015. Beslutet gäller inte för elever som redan påbörjat sin utbildning, för dessa gäller nuvarande regler till dess att utbildningen avslutats.
Senast ändrad: 2016-09-28

Hållö klippor och hav
Läs mer
Kontakta

Anette Larsson
Gymnasiesamordnare
Telefon: 0523-66 46 76
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies