Sotenäs kommun, länk till startsidan

Grundskola

Kommunens grundskolor för förskoleklass till och med år sex finns på orterna Bovallstrand, Hunnebostrand, Kungshamn och Smögen. Kommunens grundskola för år sju till nio, Sotenässkolan, finns i Kungshamn. Någon friskola finns för närvarande inte i kommunen.

Att börja skolan

Att börja skolan är en viktig händelse i livet. När ditt barn fyller sex år anvisas plats i förskoleklass och då barnet fyller sju år gäller skolplikt, som innebär en rättighet för barnet att få utbildning. Barnet har en plats i skola i närheten av hemmet. Möjligheten att välja annan skola finns och du kan ansöka om byte av skola inför kommande läsår.

Skolans uppdrag är att främja lärandet så att eleven stimuleras att skaffa sig kunskaper. Det är skolans ansvar att ge eleverna möjlighet att uppnå kunskapsmålen och att lusten att lära finns kvar under hela skoltiden.

Individuell utvecklingsplan IUP åk 1-5

Varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan, där läraren skriftligt sammanfattar vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och dig som förälder.

Våra skolor

Bovallstrands skola
Förskoleklass- årskurs 6
Adress: Skolgatan 4, 450 47 Bovallstrand
Telefon: 0523-66 42 11

Hunnebostrands skola
Förskoleklass- årskurs 6
Adress: Parkgatan 2, 456 61 Hunnebostrand
Telefon: 0523-66 42 26

Kungshamn - Åsenskolan
Förskoleklass- årskurs 6 
Adress: Skolgatan 1, 456 32 Kungshamn
Telefon: 0523 66 46 62

Smögens skola
Förskoleklass- årskurs 6
Adress: Skolgatan 2, 456 51 Smögen
Telefon: 0523-66 42 05

Sotenässkolan

Årskurs 7-9 
Adress: Rosengårdsgatan, 456 32  Kungshamn
Telefon: 0523-66 46 20

Senast ändrad: 2016-01-21

Kulram
Läs mer
Kontakta

Lars Bennersten
Förvaltningschef Utbildning
Telefon: 0523-66 46 25

Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies