Sotenäs kommun, länk till startsidan

Förskola och barnomsorg

Kommunen kan idag inom 4 månader erbjuda plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, för barn i åldrarna 1-5 år, som är bosatta eller stadigvarande vistas i kommunen.

Kommunala förskolor
Kommunala förskolor finns på fem orter, Bovallstrand, Hunnebostrand, Väjern, Smögen och Kungshamn. Öppettider är mellan kl 06.15-18.30 men kan variera något på de olika enheterna.

Barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet, som följer läroplanen Lpfö 98PDF, och som är anpassad efter varje barns behov. I våra förskolor är leken grunden för inlärning och utveckling. Inriktningen är kreativt skapande där man använder mycket material från naturen. Barnens språkliga utveckling utgår ifrån sagans värld. Barns behov av rörelse sätts i fokus och barnen har uteaktiviteter dagligen.

Förskolan arbetar inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som stämmer väl överens med förskolans läroplan, Lpfö-98. Läs mer om Reggio Emila pedagogiköppnas i nytt fönster

Fristående förskola
Nordens Ark startade under hösten 2011 en förskola för barn i åldrarna 1-5 år med inriktningen mot djur och natur. Läs mer på Nordens Arks hemsida»länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sommaröppen verksamhet

Förskolor och skolbarnsomsorg samordnas till en enhet under fyra veckor i juli/augusti, eftersom barnantalet minskar. Sommaren 2017 är det Bovallstrands förskola och fritids tur att ha sommaröppet för de barn som behöver omsorg under dessa veckor.

Dessa veckor är:
Vecka 28-31

Stängningsdagar under vårterminen 2017.

Under vårterminen 2017 kommer förskolan att vara stängd vid två tillfällen för att personalen ska planera verksamheten och få kompetensutbildning.

Dessa dagar är:
Torsdag 23 mars
Måndag  19 juni

Om ni inte har möjlighet att lösa era barns tillsynsbehov under dessa dagar var god kontakta förskolechef senast en vecka innan.


Senast ändrad: 2016-12-20

Barn i lekstuga
Läs mer
Kontakta

Lars Bennersten
Förvaltningschef Utbildning
Telefon: 0523-66 46 25

Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies