Sotenäs kommun, länk till startsidan

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan är till för att stödja barn/elever, föräldrar och personal för att underlätta lärandet och utvecklingen hos barnet/eleven.

  1. Vi arbetar på alla förskolor och skolor i hela kommunen.
  2. Vårt arbete skall vara förebyggande och hälsofrämjande med barnets/elevens bästa i fokus.
  3. All personal som ingår i barn- och elevhälsan har tystnadsplikt.

Länkar elevhälsan

Länk till 1177 - problem i skolanlänk till annan webbplats

KrisplanPDF

Senast ändrad: 2015-10-27

Stödteamets personal

Fotograf: Photomic

Kontakta

Eva-Lott Grafman
Skolutvecklare/rektor
Tel: 0523- 66 46 19
Skicka e-post till»


Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies