Sotenäs kommun, länk till startsidan

Välkommen till Barn & Utbildning

Vi är en bra skolkommun, där varje barn i förskolan och elev i skolan står i centrum och ges möjlighet att lära och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Utveckling och lärande sker i samspel och kommunikation med andra. Vi vill stimulera till kunskapstörst, det som driver människan framåt.

Nyheter

Kontakta

Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies