Sotenäs kommun, länk till startsidan

#minframtid

#minframtid
arbetar utifrån regeringens upp­drag och en lokal överenskom­melse som tecknats
mellan Sotenäs kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet är att genom lokal samver­kan,
utifrån lokala behov, långsik­tighet och varaktighet minska ungdomars
arbetslöshet i Sotenäs. Målsättningen är att samtliga ung­domar mellan 16-24 år
ska vara sysselsatta med studier, arbete el­ler andra arbetsmarknadsinsatser
för att klara sin egenförsörjning samt etablera sig på arbetsmarknaden.

#minframtids
uppdrag är att genom samverkan ansvara för att erbjuda ungdomar flexibla och
lämpliga individuella insatser eller kombinationer av olika stödinsatser
utifrån deras olika behov, förutsättningar och önskemål.

Insatser

#minframtid ska vara den självklara vägen till ungdomars sysselsättning i Sotenäs kommun. Hit kan unga mellan 16-24 år vända sig för att ta del olika sysselsättningsbefrämjande insatser. Här finns möjlighet att ”snacka” om studier, jobb, praktik, framtida drömmar och mycket annat. Hos oss finns möjlighet att läsa gymnasiekurser, hjälp till praktik, samt hjälp till jobbsökningsaktiviteter eller komma i kontakt med andra personer i kommunen.

För ALLA ungdomar som är folkbokförda i Sotenäs kommun kan #minframtid erbjuda möjligheten till kombinationer av olika stödinsatser utifrån ungdomars olika behov, förutsättningar och önskemål. Vi erbjuder t.ex.

Jobbsökaraktiviteter

  • Praktik
  • Studiebesök
  • Hälsofrämjande insatser
  • Studier
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Coachning eller vägledande samtal
  • Motivationshöjande insatser
  • Orienteringskurser etc.

Läs mer om vår verktygslåda och de olika insatserna som vi kan erbjuda inom vår verksamhet.

Besök-/kontakta oss
Vi som samverkar med #minframtid representeras av Arbetsmarknadsenheten, Individ- och familjeomsorgen, Komvux och Arbetsförmedlingen. Vi finns tillgängliga följande tider:
Torsdagar 08:00-16:00

Kontakta oss genom att skicka ett brev, e-post, ringa, sociala medier eller besök oss gärna.

Arbetsmarknadsenheten                               
Varvsgatan 26                                             
456 31 Kungshamn
E-post: minframtid@sotenas.se
Facebook: Minframtid
länk till annan webbplats
Hemsida: www.sotenas.selänk till annan webbplats


Senast ändrad: 2016-12-07

Läs mer

Kontakta

Anita Amandusson
Arbetsmarknadskonsulent 
Mobil: 0721-47 07 99
Tel: 0523-66 46 79
Skicka e-post till »

Charlotte Westerhult
Socialsekreterare
Tel: 0523-66 47 46
Skicka e-post till »

Karin Ludvigsson
Arbetsförmedlare
Tel: 010-488 52 69
Skicka e-post till »

Daniel Nordström
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies