Sotenäs kommun, länk till startsidan

Näringsliv i Sotenäs kommun

Näringslivet i Sotenäs kommun är mycket livaktigt. I kommunen finns över 2000 företag registrerade, av dessa betraktar vi ca 1500 som aktiva.
Turismen är dominerande näringsgren men framgångsrika företag finns även inom fiskberedning, hantverk/byggkonstruktion och handel.

De företag med flest anställda är:

  1. Sotenäs kommun
  2. Orkla Foods Kungshamn
  3. Llentab AB
  4. Leroy Smogen Seafood AB
  5. Marenor AB
  6. AH-Automation AB

Regionala utvecklingsprojekt

Flera utvecklingsprojekt genomför Sotenäs kommun tillsammans med grannkommunerna i norra Bohuslän, Fyrbodal (Fyrstad-Bohuslän-Dalsland) och Västsverige. Utvecklingsområdena för projekten är nätverkssamarbete, kompetensutveckling, företagsutveckling, produktutveckling, internationalisering, mässor mm.

Senast ändrad: 2017-01-31

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies