Sotenäs kommun, länk till startsidan

Fastigheter och byggande

Bygga nytt? Bygga om? Expandera? Kolla först vilka tillstånd du behöver.

Vem bör du kontakta innan du börjar?

  • Tekniska avdelningen: Kontor- & industrilokaler, vatten/avlopp, avfall/sophämtning, gator & vägar
  • Miljö- & Byggförvaltningen: tillstånd för etablering av miljöfarlig verksamhet, bygglov, bygganmälan, detalj- & översiktsplaner,  mätning & kartor

Du når oss på 0523 - 66 40 00

Senast ändrad: 2015-09-02

Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies