Sotenäs kommun, länk till startsidan

Rådgivning och stöd

Här hittar du kontaktuppgifter till olika aktörer där du kan få stöd och råd kring ditt barns hälsa, ditt föräldraskap eller i din parrelation.

BVC


BVC-sköterskan följer ditt barns utveckling och hälsa samt kan ge dig stöd i ditt föräldraskap.
BVC mottagningarna finns på Familjecentralen i Hunnebostrand.

BVC mottagningar i Sotenäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnmorskemottagning

Under graviditeten går ni regelbundet på besök/kontroller på barnmorskemottagningen. Barnmorskan ger dig/er råd och stöd under graviditeten och hjälper till med provtagning, genomför graviditetstest och preventivmedelsrådgivning samt gör gynekologiska cellprovskontroller.

Barnmorskemottagningen ligger i Hunnebostrand ihop med Familjecentralen.

BMM i Sotenäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mödra- och barnhälsovårdspsykologverksamhet

Mödra- och barnhälsovårdspsykologen arbetar tillsammans med BVC sköterskan och med barnmorskan och fungerar som extra resurs och du/ni behöver extra stöd under graviditeten eller i föräldraskapet.

Folder om mödra-och barnhälsovårdspsykologverksamheten i SotenäsPDF
Psykologverksamheten för mödra- och barnhälsovård i Fyrbodallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BUP - barn och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning

BUP,s uppdrag är att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar 0-18 år och stötta deras familjer. Barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller som är i riskzonen att utveckla psykisk ohälsa skall upptäckas och erbjudas insatser, utredning och behandling så tidigt som möjligt.

Till öppenvården krävs ingen remiss.
BUP erbjuder utredning, diagnostik och behandling till barn och ungdomar och familjer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

BUP i Lysekillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjerådgivning

Familjerådgivningen ger stöd i parrelationen. Genom samtal kan de medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i främst par- och familjerelationer.

Familjerådgivningöppnas i nytt fönster

Individ- och familjeomsorgen i Sotenäs

Socialtjänstens rådgivande och stödjande verksamhet erbjuder hjälp i många olika former till barn, ungdomar och föräldrar. Dit kan föräldrar vända sig anonymt utan att bli registrerade.

IFOöppnas i nytt fönster

Tonårsförälder

Att vara tonårsförälder kan ibland vara svårt, framförallt när det handlar om ungdomar och alkohol. Nedan finns några länkar till sidor där du kan finna information med tips och råd för tonårsföräldrar:

Tonårsparlörenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
IFOöppnas i nytt fönster

Linus och Lina

Linus & Lina är Hela människans gruppverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk och/eller psykisk sjukdom.  Här får barn  och ungdomar hjälpt att hantera sin familjesituation.

Läs mer om Linus och Lina häröppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-05-19

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies