Sotenäs kommun, länk till startsidan

Föräldratelefoner

Nedan finns information, kontaktuppgifter och länkar till några nationella föräldratelefoner.
BRIS Vuxentelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster   tfn 077-150 50 50
Till BRIS föräldratelefon kan du ringa om du har frågor eller oro som rör barn? Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd och information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.
Rädda Barnen - föräldratelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster   tfn 020-786 786
Till Rädda Barnens Föräldratelefon är alla som vill välkomna att ringa med stora och små frågor som rör barn och föräldraskap. De som svarar är själva föräldrar och medmänniskor runtom i Sverige. Rädda barnen har också föräldramail där man kan kommunicera sina frågor.

MIND - Föräldratelefon  tfn 020-852 000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Föräldratelefonen är en stödtelefon för föräldrar och andra vuxna med bekymmer för barn eller ungdom i sin närhet. De som svarar är psykologer och socionomer med olika specialistkompetenser och lång yrkeserfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar inom barnpsykiatrin, skolhälsovård och familjerådgivning.

Senast ändrad: 2015-12-15

Läs mer
Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies